COLD FOIL

รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน

ไม่ต้องอาศัยความร้อนและไม่ต้องใช้บล็อคแม่พิมพ์โลหะ แต่ใช้ระบบพิมพ์ลายภาพบริเวณที่ต้องการด้วยกาวซึ่งเซ็ทตัวด้วยยูวี จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการกดทับ เพื่อให้ฟอยล์ยึดเกาะพื้นผิวตามที่ต้องการ จึงสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับประหยัดต้นทุน และพิมพ์งานภาพหรือลายเส้นที่มีความละเอียดได้คมกว่า Hot Stamping อีกทั้งยังพิมพ์ฟอยล์ได้เต็มหน้าหรือเฉพาะจุดได้เที่ยงตรงกว่า

COLD FOIL

รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน

ไม่ต้องอาศัยความร้อนและไม่ต้องใช้บล็อคแม่พิมพ์โลหะ แต่ใช้ระบบพิมพ์ลายภาพบริเวณที่ต้องการด้วยกาวซึ่งเซ็ทตัวด้วยยูวี จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการกดทับ เพื่อให้ฟอยล์ยึดเกาะพื้นผิวตามที่ต้องการ จึงสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับประหยัดต้นทุน และพิมพ์งานภาพหรือลายเส้นที่มีความละเอียดได้คมกว่า Hot Stamping อีกทั้งยังพิมพ์ฟอยล์ได้เต็มหน้าหรือเฉพาะจุดได้เที่ยงตรงกว่า

Color Chart

Suitable For

Foil Type

Cold Foil

REQUEST A SAMPLE

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.