MOLD

เปลี่ยนงานธรรมดาๆ ให้มีมิติมากยิ่งขึ้น ด้วยแม่พิมพ์ทองเหลืองคุณภาพสูงจาก

ทรีโอ เทรดดิ้ง ที่สามารถสร้างเทคนิคพิเศษได้หลากหลาย เช่น การปั๊มนูน และ

3D Emboss mold

ส่งอาร์ตเวิร์คแม่พิมพ์

เพื่อประเมินราคา